بررسی انیمیشن ، برترین گزینه ها و پوشاک!

نقد و بررسی انیمه، 10 انیمه برتر، نمایه شخصیت انیمه، و محتوای بیشتر مرتبط با انیمه – به cradleview.net یک سایت اختصاصی با محوریت بررسی های انیمه ، برترین ها و اخبار و همچنین اخبار آسیا و سایر مقالات با محوریت اخبار آسیا و ژاپن. این سایت خبری انیمه امکان خواندن مقالات ما و امکان بحث و پیوستن به آنها را از طریق مکالمه فراهم می کند.

ارسالهای جدید از نمای گهواره

Translate »